fbpx

Tilbage til oversigt

Generalforsamling – Engelsholm Musik & Kultur

Foreningen Engelsholm Musik & Kultur (tidl. Engelsholms Venner) afholder den årlige generalforsamling i Riddersalen på Engelsholm Slot.

Alle er velkomne og arrangementet er gratis men kræver tilmelding, da vi byder på lidt let mad og drikke til deltagerne efter mødet. Aktive medlemmer af Engelsholm Musik & Kultur (og Engelsholms Venner) har stemmeret på generalforsamlingen.

Medlemsskab kan tegnes her: https://engelsholmevents.dk/bliv-medlem

Forslag til dagsordenen sendes senest 17. maj til spillestedsleder Roar Amundsen, roar@engelsholm.dk

De faste punkter på dagsordenen er disse:

1.Valg af dirigent
2.Årsberetning
3.Årsregnskab
4.Indkomne forslag
5.Valg til bestyrelse og suppleanter
6.Budget for næste år
7.Eventuelt

Vi glæder os meget til at se jer!

Bedste hilsner
Roar Amundsen & bestyrelsen

Her vedtægter for Engelsholms Venner, som formelt skifter navn til Engelsholm Musik & Kultur på årets generalforsamling.
Vedtægter Engelsholms Venner opdateret okt. 2021 – underskrevet

Tilbage til oversigt

Bliv medlem af

ENGELSHOLM
MUSIK & KULTUR

– OG få rabat på
arrangementer

Generalforsamling – Engelsholm Musik & Kultur

Tid

Onsdag den 25. maj kl. 16.30 - 18.00 i Riddersalen på Engelsholm Slot

Pris

Billetpris kr. 0
Billetpris kr. 0 for medlemmer

Du sendes videre til Billetto. Åbner i nyt vindue.