Skip to main content

Generalforsamling – Engelsholm Musik & Kultur

Onsdag den 25. maj kl. 16.30 – 18.00 i Riddersalen på Engelsholm Slot

Foreningen Engelsholm Musik & Kultur (tidl. Engelsholms Venner) afholder den årlige generalforsamling i Riddersalen på Engelsholm Slot.

Alle er velkomne og arrangementet er gratis men kræver tilmelding, da vi byder på lidt let mad og drikke til deltagerne efter mødet. Aktive medlemmer af Engelsholm Musik & Kultur (og Engelsholms Venner) har stemmeret på generalforsamlingen.

Medlemsskab kan tegnes her: http://old-engelsholmevents.betterwork.dk/bliv-medlem

Forslag til dagsordenen sendes senest 17. maj til spillestedsleder Roar Amundsen, roar@engelsholm.dk

De faste punkter på dagsordenen er disse:

1.Valg af dirigent
2.Årsberetning
3.Årsregnskab
4.Indkomne forslag
5.Valg til bestyrelse og suppleanter
6.Budget for næste år
7.Eventuelt

Vi glæder os meget til at se jer!

Bedste hilsner
Roar Amundsen & bestyrelsen

Her vedtægter for Engelsholms Venner, som formelt skifter navn til Engelsholm Musik & Kultur på årets generalforsamling.
Vedtægter Engelsholms Venner opdateret okt. 2021 – underskrevet