Skip to main content

Christian Hjortkjær

Onsdag d. 15. juni 2022 kl. 19.30 i Riddersalen

Skammen er vendt uventet tilbage. 68’erne kastede den bort og forbød den. Vi er fri af skam, sagde de. Men i dag rammer skammen ungdommen som en boomerang lige i ansigtet. Vi skammer os, selvom vi ikke må. Vi føler os afslørede og utilstrækkelige. Problemet er ikke, at vi har gjort noget forkert, men at vi aldrig har gjort nok. Det er diagnosen. Gad vide, hvad der gik så galt, at vi bliver syge af skam? Gad vide, hvad der er medicinen?

Christian Hjortkjær er højskolelærer og forfatter til en række bøger i krydsfeltet mellem teologi, sociologi, psykoanalytisk teori og eksistensfilosofi. Det er ofte med udgangspunkt i Søren Kierkegaards tekster, at Christian Hjortkjær kommer med analyser og diagnoser af samtiden, ungdommen og vores forhold til etik og moral, herunder hvad det betyder for psykiatrien og diagnosticeringen af psykisk sygdom. Analyserne kredser ofte om emner som sorg, angst, fortvivlelse, utilstrækkelighed, skyld, skam, kærlighed, håb og mod.

Han har i 2020 udgivet bogen: Utilstrækkelig – Hvorfor den nye moral gør de unge psykisk syge og blander sig ofte i offentlige debatter om bl.a. diagnosesamfundet.