Skip to main content

Lotte Bækgaard – Sertraline

Onsdag den 7. juni 2023 kl. 19.30 i Riddersalen

Foredraget Sertraline er opbygget som en artist talk med udgangspunkt i det fotografiske værk af samme navn fra 2020. Selve værket omhandler en personlig erfaring med depression og består af 680 selvportrætter, fotograferet over 680 dage fra 2017 – 2019.

“Billederne dokumenterer mit eget sygdomsforløb og den langsomme proces med at blive rask. Foredraget fokuserer på konkrete oplevelser fra en hverdag med depression, samt betragtninger vedrørende det at erkende en psykisk sygdom. Undervejs vil jeg også komme ind på de kunstneriske valg i forbindelse med de enkelte fotografier og det samlede værk – og hvordan det er, at dokumentere sig selv og arbejde kunstnerisk med sin egen sindstilstand.”

Sertraline viser to år af et enkelt individs liv, men stiller samtidigt universelle spørgsmål om vores eksistens, og det at begå sig i et moderne vestligt samfund. Rent kunstfotografisk træder værket ind i en feministisk tradition for at bruge kroppen som medie, og berører forholdet mellem det private og offentlige. Værket er støttet af Statens Kunstfond.

Lotte Bækgaard er uddannet billedkunstner fra The Glasgow School of Art. Har bl.a. medvirket på Ung Dansk Fotografi ’20 på Fotografisk Center, og udstiller i 2021 på Phototek i Esbjerg og i Kunstbygningen i Vrå. Er derudover medskaber af performancen Kunsten At Tjene, der tidligere er vist på Kvindemuseet, og som i år vises på Juxtapose Ar air samt i Den Frie Udstillingsbygning.