Skip to main content

Leif Vestergaard – Etisk Råd

Onsdag den 23. august 2023 kl. 19.30 i Riddersalen

Foredraget laves i samarbejde med Randbøl-Nørup Menighedsråd.

I Etisk Råd følger man udviklingen og igangsætter løbende nye projekter, der søger at udrede de etiske spørgsmål, som anvendelsen af nye teknikker kan føre med sig. Rådet er uafhængigt og selvstændigt råd og modtager derfor ikke instrukser eller lignende fra hverken ministre, Folketinget eller andre om opgaver, der skal tages op i Rådet eller med hensyn til konkret indhold af udtalelser, rådgivning, offentlige debatter eller andet.

Rådet består af 17 medlemmer, der bliver udpeget for en 3-årig periode. Medlemmer kan genbeskikkes for yderligere 3 år og kan derfor højst være medlem i 6 år. Medlemmerne er en blanding af fag- og lægpersoner. 9 medlemmer bliver udpeget af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd og 8 medlemmer bliver udpeget af fire ministerier (Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet)

Leif Vestergaard er født i 1956. Formand for Etisk Råd, cand.oecon., tidligere direktør i Kræftens Bekæmpelse og Region Midtjylland.
Han er rådgiver og debattør på sundhedsområdet og er medlem af Medicinrådet, indstillet af Danske Patienter.

Leif Vestergaard Pedersen beskæftiger sig med sundhedsvæsenets organisering og funktion – mest med patienternes perspektiv. Han er optaget af at sikre patienterne større indblik i og indflydelse på egen behandling. Sundhedsvæsenet fokuserer ofte på de mest avancerede behandlinger og overser let det, der betyder noget for patienterne og de pårørende. Patientansvarlig læge og patient rapporterede resultater af behandlinger er centrale redskaber på dette område – og så må man ikke glemme, at sundhedsvæsenet omfatter meget andet end hospitalerne.