Skip to main content

Generalforsamling – Engelsholm Musik & Kultur

Onsdag den 24. maj 2023 kl. 16.00 – 18.00 i Riddersalen på Engelsholm Slot

2022 var et forrygende år for Engelsholm Musik & Kultur, hvor vi 7-doblede vores omsætning og for alvor fik fundet formen på foreningens arbejde med støtte fra en stærk gruppe frivillige, flere hundrede støttemedlemmer og en aktiv og dedikeret bestyrelse, samt ikke mindst et velfungerende samarbejde med Engelsholm Højskoles elever og personale. Alt det vil vi gerne fejre med jer onsdag den 24. maj kl. 16.00, hvor vi holder generalforsamling og fremlægger årsregnskabet og kigger lidt fremad.

Alle er velkomne og arrangementet er gratis, men kræver tilmelding, da vi byder på lidt let mad og drikke til deltagerne efter mødet.
Aktive medlemmer af Engelsholm Musik & Kultur har stemmeret på generalforsamlingen.

Er du ikke allerede medlem kan du tegne medlemsskab her: http://old-engelsholmevents.betterwork.dk/bliv-medlem

Forslag til dagsordenen sendes senest 16. maj til spillestedsleder Roar Amundsen, roar@engelsholm.dk

De faste punkter på dagsordenen er disse:

1.Valg af dirigent
2.Årsberetning
3.Årsregnskab
4.Indkomne forslag
5.Valg til bestyrelse og suppleanter
6.Budget for næste år
7.Eventuelt

Vi glæder os meget til at se jer!

Bedste hilsner
Roar Amundsen & bestyrelsen

Vedtægterne for foreningen Engelsholm Musik & Kultur finder du HER